Talludden är ett gammalt torp, som för ca 60 år sedan flyttades från Söljeskogen till den nuvarande platsen. Den äldsta delen är ca 200 år gammal, medan en nyare del är endast omkring 140 år. I samband med flytten byggdes huset till ytterligare.

Huset är brädfordrat och rödmålat. Skiffertak.

Elledningarna är till största delen utbytta under 2005. Samtliga rum är försedda med nyinstallerade elektriska element. El-centralen, som sitter i hallen, är försedd med jordfelsbrytare.

Vattnet kommer från sjön och är i princip drickbart även i orenat tillstånd. Dock finns partikelfilter. Vidare är kallvattnet i köket ytterligare renat med kolfilter och UV-filter. Elektrisk varmvattenberedare.

Husdjur är inte tillåtna.

Rökning endast utomhus