Klicka på bilderna så blir de större

   
 
       
Vi samlades i det gamla kollegierummet Först tittade vi på gamla bilder Roland Kvarnström berättar om "Vildens" hare Den gamla trappan finns fortfarande kvar    
 
 
 
       
  Det "officiella" jubileumsfotot? Karin Simmons och Birgitta Andersson (Kihlander) tittar på gamla tidningsklipp Jan Enger hade mycket att berätta från skoltiden   Ingvar Fundin  
 
 
 
       
Ingegerd Schreuder (Persson) berättade om studentbalen Christer Friman (Jansson) och Ulrika Ransjö Lars Claesson, Margareta Nilsson (Hörnberg) och Bengt Rudander Åke Ryrfeldt, Hans Alssoholm och Sten Andersson  Lars Wernberger, Karin Simmons och Johan (Rune) Lindén  
 
 
         
Tord Wilhelmsson Hans Alsholm med hustru Ija (Nömm) Johan (Rune) Lindén Johan Lindén, Britt Nilvant (Arvidsson, Lars Wernberger och Eva Härdig (Svensson) Per-Åke Båth (Andersson), Gunni Sikström (Joelsson) och Ingvar Fundin  
 
 
 
       
Britt Nilvant (Arvidsson), Lars Wernberger, Tord Wilkhelmsson och Ingrid Berglund (Bågenholm). Hans-Olov Olsson till höger Lars Wernberger, Tord Wilhelmsson, Ingrid Berglund (Bågenkolm) och Hans Alsholm Roland Kvarnström,Kerstin Bakker (Hesselbom) och Jan Enger Eva Härdig (Svensson), Finn Hjelmström och Sune Berger Ingegerd Schreuder (Persson), John-Erik Forslund och Johan Lindén
 
 
 
 
     
Göran Nilsson, Berit Hansson och Leif Danielsson Ulrika Ransjö, Christer Friman (Jansson), Margareta Nilsson (Hörnberg) och Sten Andersson Bengt Rudander, Kenneth Olander och Lars Claesson Christer Friman (Jansson), Ingegerd Schreuder (Persson och Johan (Rune) Lindén Ija Alsholm (Nömm),Göran Nilsson, Berit Hansson och Leif Danielsson
 
 
 
 
   
 
Finn Hjelmström och Sune Berger Ingegerd Schreuder(Persson), John-Erik Forslund och Karin Simmons Ulrika Ransjö, Urho Brinne (Kosunen), Margareta Nilsson (Hörnberg) och Sten Andrsson

Bengt Rudander, Kenneth Olander, Lars Claesson och Christer Friman (Jansson)

Ingrid Berglund (Bågenholm), Hans Alsholm,..... och Åke Ryrf eldt
 
 
 
 
   
 
Britt Nilvant (Arvidsson), Lars Wernberger, Tord Wilhelmsson, Ingrid Berglund (Bågenholm) Per-Åke Båth (Andersson), Gunni Sikström (Joelsson), Ingvar Fundin och Britt Nilvant (Arvidsson) Jan Enger och Birgitta Andersson (Kihlander) Kerstin Bakker (Hesselbom), Birgitta Andersson (Kihlander) och Göran Nilsson Gunni Sikström (Joelsson), Christer Friman (Jansson), Britt Nilvant (Arvidsson) och Per-Åke Båth (Andersson)
 
 
       
 
Ulrika Ransjö Lars Wernberger, Karin Simmons och Johan (Rune) Lindén Kenneth Olander och Åke Ryrfeldt Hans Alsholm  Margareta Nilsson (Hörnberg) och Finn Hjelmström
 
 
 
 
   
 
Margareta Nilsson (Hörnberg) Hans-Olov Olsson och Lars Claesson Sten Andersson Hjördis Nilsson (Törnqvist) och Berit Hansson  

Hans Alsholm, Jan Enger, Birgitta Andersson (Kihlander) och Finn Hjelmström har bidragit med bilder

Bilder från förr i tiden